TMD - purentaelimistön toimintahäiriöt

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) on yhteisnimitys puremalihasten ja leukanivelien alueen kudosten kiputiloille ja toimintahäiriöille. TMD-vaivat ovat hyvin yleisiä. Ne ovat hammassäryn jälkeen tavallisin pään alueen kiputila.

TMD:n tavallisisimpia oireita ovat:

  • puremalihasten tai leukanivelten kipu

  • suun rajoittunut avautuminen tai alaleuan liikehäiriöt

  • päänäsärky, korva- ja kasvokivut

  • leukaniveläänet

  • kurkun kiristys, pala kurkussa, äänen tuoton ongelmat

  • niskahartia-seudun kivut

TMD-oireille altistavia tekijöitä voivat olla:

  • bruksismi eli hampaiden narskuttelu ja yhteen pureminen

  • kasvojen, leukanivelien tai kaularankaan kohdistuneet traumat (esim. whiplash)

  • purentavirheet

  • leukanivelien kuluminen

Purentaelimistön toimintahäiriöiden hoidon perustana on kattava haastattelu ja tutkiminen, jossa huomioidaan mm. oirekuva, leukanivelen liikkuvuus ja mahdolliset alaleuan liikehäiriöt, lihaskireydet, ryhti ja kaularangan liikkuvuus. 

Lihaskireyksiä hoidetaan pehmytkudos- ja faskiakäsittelyin ja leukanivelmobilisoinneilla. Terapiaan kuuluu myös harjoitteiden ohjaaminen, joiden avulla voit vahvistaa tai rentouttaa TMD-alueen lihaksia kipua lievittäen.


Ota yhteyttä